Issues 2/2015
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
-1
archive,tax-issue,term-2-2015,term-4,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Domov sociálnych služieb Merema

DSS Merema

Nemôžem povedať, že by mi téma sociálneho dokumentu bola vždy nejak blízka. Dlho som fotografiu vnímal iba ako záľubu, až posledných pár rokov, keď som sa začal zaujímať aj o históriu fotografie, zaujala ma fotografia dokumentárna. Je to jednak krásou fotografií, zachytávajúcich ľudské životy so

Mária Stanková: Príliš zložitá hra (života a lásky)

Príliš zložitá hra (života a lásky)

V interpretácii Válkovej významnej a rozsiahlej básnickej skladby sa zameriame na základy autorovej poetiky, na jeho motivický katalóg, na obraznosť a zdôrazníme motív telesnosti.   STANKOVÁ, M.: Príliš zložitá hra (život a lásky). In European Journal of Media, Art and Photography, 2015, Vol. 3, No. 2, p.

Ilja Jozef Marko

Ilja Jozef Marko

Fotografia sociálneho dokumentu sa stala v medzivojonovom období 20. – 30. rokov 20. storočia súčasťou celoeurópskej iniciatívy ľavicovo orientovanej kultúrnej avangardy. Spolu s termínom „Novej Vecnosti“1 sa pre sociálno-kritické žánre vo fotografii vyprofilovalo v Nemecku, Maďarsku a neskoršie v Čechách a na Slovensku viacero názvov.   SEDLÁK,

Laura Štrompachová: Fotografia v čase / Čas vo fotografii

Fotografia v čase/Čas vo fotografii

Čas, ktorý je neskroteným plynutím, vždy znova uväzňujeme do nášho osobného výrezu skutočnosti, ktorý nazývame fotografia. Nekonečnému času vytvárame hranice a dovoľujeme mu tak nachvíľu zastať a neplynúť. A práve v tomto je vzťah fotografie a času tak paradoxný a krásny.   ŠTROMPACHOVÁ, L.: Fotografia v čase