Issues 1/2015
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
-1
archive,tax-issue,term-1-2015,term-5,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Peter Lančarič Profil tvorby študenta

Peter Lančarič

Fotografia umožňuje človeku vidieť veci príliš veľké, alebo príliš malé, veci rýchle premieňa na pomalé, a naopak. Otvára pohľad na javy a udalosti, ktoré z toho alebo onoho dôvodu ležia mimo naše zorné pole. Fotografovanie spochybňuje predpoklady a limity ľudského vnímania. Všadeprítomné, nenápadné súčasti ľudskej existencie tak nezostávajú bez

Ján Krížik Rozpaky a rozhrešenia

Rozpaky a rozhrešenia

Vážená umelecká rada, milé dámy, vážení páni, ctení prítomní, dovoľte mi, aby som dnes predstúpil pred vás so svojou prednáškou „ROZPAKY A ROZHREŠENIA“. Tento názov, vlastne jeho prvú polovicu, som si zvolil aj preto, lebo vždy sa ma zmocnia isté rozpaky, keď mám vystúpiť pred

Jana Ilková Identity a vzťahy, Rodinný album, Telo

Identity a vzťahy, Rodinný album, Telo

Vyrastala som v portrétnom  ateliéri a od detstva som sledovala jednotlivé procesy pri vytváraní čiernobieleho fotografického obrazu. Tieto vnemy boli pravdepodobne natoľko silné, že zostali vo mne  dodnes. Fascinuje ma fotografický portrét a vo svojej tvorbe sa venujem skúmaniu tohto žánru, jeho presahmi do iných „žánrov“ a prípadne

PORTFÓLIO / Elisabeth Orcutt Photography and Reflection: Images of My Self

Photography and Reflection: Images of My Self

I make self-portraits using  photography. How often does  the phrase, “that’s a good picture,” really mean, “I recognise me/you in that image”? I find when I look at an image of me I sometimes wonder, who is the stranger in the picture? So I was