Issues 1/2014
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
-1
archive,tax-issue,term-1-2014,term-148,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Martin Stropko Prvky postmoderny a uplatňovanie postmoderných stratégií tvorby v digitálnych hrách

Prvky postmoderny a uplatňovanie postmoderných stratégií tvorby v digitálnych hrách*

Cieľom štúdie je poukázať na využívanie prvkov postmoderny a uplatňovanie postmoderných stratégií tvorby vo vybraných digitálnych hrách. Digitálne hry ako produkt postmodernej doby čerpajú z kultúrnej tradície literatúry, filmu, umenia a populárnej kultúry  a uplatňovaním postmoderných stratégií tvorby (citácia, imitácia, pastiš, paródia a i.) vytvárajú

Katarína Veliká Mediálna reflexia tvorby Andyho Warhola na Slovensku

Mediálna reflexia tvorby Andyho Warhola na Slovensku

Andy Warhol bol jedným z mála predstaviteľov moderného umenia  20. storočia, ktorého popularita dosiahla nevídané rozmery. Jeho tvorba sa stala dôležitým článkom vo vývoji a smerovaní filozofie umenia vôbec. Bol reportérom doby 60. rokov v Spojených štátoch amerických a vo svojej tvorbe kriticky odzrkadľoval všetky jej negatíva a nedostatky.

Jozef Sedlák „Hrdinovia“ 2008 - 2011 Jaroslav Žiak

„Hrdinovia“ 2008 – 2011

Schopnosť média fotografie archivovať a hodnotiť významné osobnosti (spoločenské udalosti) cez filter subjektívnych postojov a názorov autorov – fotografov, poukazuje na takmer úplnú  otvorenosť a  demokratizáciu v interpretácii obrazu v rámci umenia, ktoré si samo stanovuje svoje estetické, morálne resp. interpretačné rámce a  hranice.  Táto

Boris Brendza, Marián Grupač Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)

Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)

V štúdii o básnickej literárno-umeleckej skupine z Trnavy – Trnavskej skupine si predstavíme jej zakladajúcich členov (Jána Stacha, Jána Ondruša, Jozefa Mihalkoviča a Ľubomíra Feldeka). Analyzujeme rôzne názory na esteticko-umelecké smerovanie konkretistov, ich obsahovú koncepciu, príbuzné znaky, no aj rozdielnosti vo vnímaní poetickej výpovede, posolstve. Zaujímavá bude aj

Erich Mistrík Prestávame byť autentickí. Rozhovor o estetike, umení a kultúre

Prestávame byť autentickí. Rozhovor o estetike, umení a kultúre.

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.: Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte. Pracoval v Slovenskej televízii, na Vysokej škole múzických umení a od r. 1990 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil 18 rokov ako vedúci katedry a 7 rokov ako prodekan. Venuje sa estetike, estetickej výchove, občianskej výchove,