Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
352
post-template-default,single,single-post,postid-352,single-format-standard,stockholm-core-1.0.2,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive
Boris Brendza, Marián Grupač Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)

Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)

V štúdii o básnickej literárno-umeleckej skupine z Trnavy – Trnavskej skupine si predstavíme jej zakladajúcich členov (Jána Stacha, Jána Ondruša, Jozefa Mihalkoviča a Ľubomíra Feldeka). Analyzujeme rôzne názory na esteticko-umelecké smerovanie konkretistov, ich obsahovú koncepciu, príbuzné znaky, no aj rozdielnosti vo vnímaní poetickej výpovede, posolstve. Zaujímavá bude aj stať o analógii s inou literárno-umeleckou skupinou pôsobiacou v rovnakom období v USA – Beatnikmi. Ďalej si priblížime plánované, či skôr realizované publikovanie ich prvého spoločného vystúpenia v časopise Mladá tvorba. Na záver si zhrnieme celkový prínos básnikov združených v Trnavskej skupine.

Download paper