Issues 2/2014
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
-1
archive,tax-issue,term-2-2014,term-10,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Využívanie príbehu a dramatických situácií ako jeho determinantov v mediálnom prostredí

Dramatická situácia ako základný aspekt tvorby príbehu. Príbeh ako médium sprostredkujúce mediálne posolstvá, alebo ako samotné posolstvo. Využívanie funkcií príbehu v mediálnej a marketingovej praxi v oblasti fiction a non-fiction. Kategorizácia príbehov najmä podľa Georgesa Poltiho do tridsaťšesť dramatických situácií.   MENDEL, M.: Využívanie príbehu a dramatických situácií

Lenka Lukačovičová RE: Photography

RE: Photography

Základným cieľom a konceptom mojej diplomovej práce RE: Photography bolo dotýkanie sa problémov a otázok spájaných so vznikom a existenciou fotografie samotnej. Každodenná fotografická skúsenosť mi okrem iného poskytla priestor pre nazretie aj do jej mimoumeleckého kontextu. Cez priestorovú inštaláciu a objekty som uvažovala o

Fiona Rukschcio Portfólio

Portfolio: Fiona Rukschcio

Trained not only as an artist, but with vivid interest in the construction of society I am producing images, that I am missing, but want to see myself. Therefore my concerns are marginalised history, mainly history of women („Im Ernstfall ist alles anders“, A 2006,