EJMAP | Issues 2/2014
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
10
archive,tax-issue,term-2-2014,term-10,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Content of issue 2/2014

Využívanie príbehu a dramatických situácií ako jeho determinantov v mediálnom prostredí

Dramatická situácia ako základný aspekt tvorby príbehu. Príbeh ako médium sprostredkujúce mediálne posolstvá, alebo ako samotné posolstvo. Využívanie funkcií príbehu v mediálnej a marketingovej praxi v oblasti fiction a non-fiction. Kategorizácia príbehov najmä podľa Georgesa Poltiho do tridsaťšesť dramatických situácií. [qbutton size="large" style="" text="Download paper" icon_pack="font_awesome"...

Lenka Lukačovičová RE: Photography

RE: Photography

Základným cieľom a konceptom mojej diplomovej práce RE: Photography bolo dotýkanie sa problémov a otázok spájaných so vznikom a existenciou fotografie samotnej. Každodenná fotografická skúsenosť mi okrem iného poskytla priestor pre nazretie aj do jej mimoumeleckého kontextu. Cez priestorovú inštaláciu a objekty som uvažovala o...

Fiona Rukschcio Portfólio

Portfolio: Fiona Rukschcio

Trained not only as an artist, but with vivid interest in the construction of society I am producing images, that I am missing, but want to see myself. Therefore my concerns are marginalised history, mainly history of women („Im Ernstfall ist alles anders“, A 2006,...