Využívanie príbehu a dramatických situácií ako jeho determinantov v mediálnom prostredí
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
31
post-template-default,single,single-post,postid-31,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Využívanie príbehu a dramatických situácií ako jeho determinantov v mediálnom prostredí

Dramatická situácia ako základný aspekt tvorby príbehu. Príbeh ako médium sprostredkujúce mediálne posolstvá, alebo ako samotné posolstvo. Využívanie funkcií príbehu v mediálnej a marketingovej praxi v oblasti fiction a non-fiction. Kategorizácia príbehov najmä podľa Georgesa Poltiho do tridsaťšesť dramatických situácií.

Download paper

 

MENDEL, M.: Využívanie príbehu a dramatických situácií ako jeho determinantov v mediálnom prostredí. In European Journal of Media, Art & Photography, 2014, Vol. 2, No. 2, p. 82-87. ISSN 1339-4940.

Tags: