EJMAP | Issues 2/2013
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
140
archive,tax-issue,term-2-2013,term-140,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Content of issue 2/2013

Dominika Behúlová

Dominika Behúlová

S fotografiou sa môj život spája už niekoľko rokov. Aktívnejšie som sa ňou začala zaoberať počas strednej školy, kde som si ju vybrala ako odbor môjho štúdia. Nadobudla som tam mnoho teoretických poznatkov, ktoré mi ukázali rôzne možnosti jej využitia. Uvedomila som si jej potenciál...

Zuzana Karaščáková Estetika súčasnej portrétnej fotografie

Estetika súčasnej portrétnej fotografie

Tento článok sa venuje súčasnej portrétnej fotografii, ako jednému z najobľúbenejších a najpoužívanejších žánrov (čo súvisí nepochybne aj s tzv. demokratizáciou fotografie v 21. storočí). V dôsledku zmien, ktoré nastali s nástupom konceptuálneho umenia, sa mení aj prístup k zobrazovaniu ľudského tela a tváre. Popierajú sa zaužívané...

K estetike smrti v novele Smrť v Benátkach od Thomasa Manna

Máloktorá svetová próza tematizuje tak detailne a podnetne estetiku prichádzajúcej smrti, stávajúcej sa vo svojom procese umením par excellance, ako majstrovské dielo držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Thomasa Manna Smrť v Benátkach. V láske a smrti sa konfrontujeme najmä sami so sebou a Mannova novela opisuje toto definitívne stretnutie...

Alexander Plencner Teória kultúrnych úrovní

Teória kultúrnych úrovní

Autor sa v tomto článku zaoberá teóriu kultúrnych úrovní – predstavou, že kultúru možno z hľadiska kvality rozdeliť na rôzne úrovne. V koncepciách kultúrnych úrovní sa najčastejšie uvažuje o dichotomickom členení (vysoká kultúra a masová kultúra), alebo o trichotomickom (vysoká kultúra, stredná kultúra a nízka kultúra). Text...

Zuzana Slušná Simulakrá v kontexte hyperkonzumu: zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie

Simulakrá v kontexte hyperkonzumu: zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie

V ére masovej produkcie je čoraz problematickejšie rozlíšiť percepciu od konzumu. Konzum je procesom, na ktorom často – dobrovoľne aj z donútenia - participujeme. Rituály konzumu  nadobúdajú nové funkcie:  slúžia ako značkovače sociálneho statusu, môžu byť využité v procesoch vyjednávania identity či upevňovania prestíže jednotlivcov aj subkultúrnych...

Posledný román Gejzu Vámoša

Literárne dielo Gejzu Vámoša zvyčajne býva (a nielen v stredoškolských osnovách) okresané na debutovú zbierku poviedok Editino očko a tri autorove rozsiahlejšie prózy – novelu Jazdecká legenda a dva romány Atómy Boha a Odlomená haluz. Väčšinou sa ignoruje Vámošova dramatická tvorba (frašky), ako i fragment jeho posledného románu. Román Hrušovianski...

Marián Paukov: Tak blízko a tak ďaleko - tak ďaleko a tak blízko

Tak blízko a tak ďaleko – tak ďaleko a tak blízko

Takouto paradoxnou štvorčlenkou by sa azda u nás dala charakterizovať nová situácia umenia po roku 1989. Vzhľadom na to, čo nám bolo s väčším, alebo menším prinútením „blízke“ z jednej geopolitickej sféry - sa stalo „vzdialeným“, a iné, čo bolo „vzdialené“ (z opačnej geopolitickej sféry) sa stalo „blízkym“. Z toho však...

PORTFÓLIO / Maija Laurinen

Portfólio: Maija Laurinen

If and Only If "If" can have a variety of meanings; it can be used to describe an imaginary result of something that never happened, it can indicate something that might have happened or it can tell what has to happen before something else can take...

PORTFÓLIO / Marjan Krebelj

Portfólio: Marjan Krebelj

Dear Japan Dear Japan is my homage to traditional Japanese art. In this series I research human relationship with nature and oneself. The purpose is to create atmospheric and contemplative images (a kind of visual haiku), which will question certain assumptions of the western thought. The...