Simulakrá v kontexte hyperkonzumu: zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
336
post-template-default,single,single-post,postid-336,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Zuzana Slušná Simulakrá v kontexte hyperkonzumu: zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie

Simulakrá v kontexte hyperkonzumu: zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie

V ére masovej produkcie je čoraz problematickejšie rozlíšiť percepciu od konzumu. Konzum je procesom, na ktorom často – dobrovoľne aj z donútenia – participujeme. Rituály konzumu  nadobúdajú nové funkcie:  slúžia ako značkovače sociálneho statusu, môžu byť využité v procesoch vyjednávania identity či upevňovania prestíže jednotlivcov aj subkultúrnych kolektívov. Vo všetkých procesoch sa nezastupiteľným nositeľom informácií stala fotografia. Štúdia sa sústreďuje na vybrané väzby medzi fotografiou a konzumom, prítomné v každodennom správaní života človeka v období hypermoderny/supermoderny.

Download paper

 

SLUŠNÁ, Z.: Simulakrá v kontexte hyperkonzumu: zvádzanie k zážitku a konzumu ako inovovaná funkcia nových médií a fotografie. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 2, p. 68-75. ISSN 1339-4940.