Literature
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
-1
archive,tag,tag-literature,tag-11,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Online Literary Criticism: When Reader Becomes Critic

Abstract Literary criticism as a part of mass media communication is going through significant changes with the development of online media. We can see many new variations of criticism today. Reviewers and critics are active on social sites; they use blogs, vlogs and podcasts to spread

Socialist-Realistic Consistency (Companionable Summers)

This paper deals with a question of existentialism (or non-existentialism) in the novel Družné letá (Companionable Summers) written by Dominik Tatarka. The study directly refers to the monograph Dominik Tatarka in the Context of Existentialism (M. Antošová), where we focused on the significant “diapason” of

The narrative and the body and the narrative of the body

This article seeks to identify the sort of bridging between the concepts of the body, the second body and the other body. The comparative analysis of Emiliya Dvoryanova’s novel and Milorad Pavić’s novel is centred around a few main thematic axes, like these about the

Ján Krížik Rozpaky a rozhrešenia

Rozpaky a rozhrešenia

Vážená umelecká rada, milé dámy, vážení páni, ctení prítomní, dovoľte mi, aby som dnes predstúpil pred vás so svojou prednáškou „ROZPAKY A ROZHREŠENIA“. Tento názov, vlastne jeho prvú polovicu, som si zvolil aj preto, lebo vždy sa ma zmocnia isté rozpaky, keď mám vystúpiť pred

Boris Brendza, Marián Grupač Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)

Trnavská skupina (Poézia konkrétnej abstraktnosti)

V štúdii o básnickej literárno-umeleckej skupine z Trnavy – Trnavskej skupine si predstavíme jej zakladajúcich členov (Jána Stacha, Jána Ondruša, Jozefa Mihalkoviča a Ľubomíra Feldeka). Analyzujeme rôzne názory na esteticko-umelecké smerovanie konkretistov, ich obsahovú koncepciu, príbuzné znaky, no aj rozdielnosti vo vnímaní poetickej výpovede, posolstve. Zaujímavá bude aj

Erich Mistrík Prestávame byť autentickí. Rozhovor o estetike, umení a kultúre

Prestávame byť autentickí. Rozhovor o estetike, umení a kultúre.

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.: Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte. Pracoval v Slovenskej televízii, na Vysokej škole múzických umení a od r. 1990 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobil 18 rokov ako vedúci katedry a 7 rokov ako prodekan. Venuje sa estetike, estetickej výchove, občianskej výchove,