Dominika Behúlová
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
346
post-template-default,single,single-post,postid-346,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Dominika Behúlová

Dominika Behúlová

S fotografiou sa môj život spája už niekoľko rokov. Aktívnejšie som sa ňou začala zaoberať počas strednej školy, kde som si ju vybrala ako odbor môjho štúdia. Nadobudla som tam mnoho teoretických poznatkov, ktoré mi ukázali rôzne možnosti jej využitia. Uvedomila som si jej potenciál – mocného komunikačného a vyjadrovacieho média. Navyše ma vždy zaujímal dosah takýchto médií na spoločnosť všeobecne. Práve zvedavosť pritiahla moju pozornosť na FMK UCM.

Download paper

 

BEHÚLOVÁ, D.: Portfólio of Dominika Behúlová. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 2, p. 114-124. ISSN 1339-4940.

Tags: