Teória kultúrnych úrovní
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
338
post-template-default,single,single-post,postid-338,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Alexander Plencner Teória kultúrnych úrovní

Teória kultúrnych úrovní

Autor sa v tomto článku zaoberá teóriu kultúrnych úrovní – predstavou, že kultúru možno z hľadiska kvality rozdeliť na rôzne úrovne. V koncepciách kultúrnych úrovní sa najčastejšie uvažuje o dichotomickom členení (vysoká kultúra a masová kultúra), alebo o trichotomickom (vysoká kultúra, stredná kultúra a nízka kultúra). Text dokumentuje ako tieto predstavy historicky vznikali, a v ktorých prameňoch sa objavili. Od estetickej a esencialistickej predstavy o kultúrnych rovinách článok postupne prechádza k sociologickému vymedzovaniu kultúry. Autor sa snaží ukázať, že uvažovanie o rôznych úrovniach nehovorí iba o kultúre samotnej, ale je aj určitým svedectvom o atmosfére danej doby, o intelektuáloch, ich hodnotách a zámeroch.

Download paper

 

PLENCNER, A.: Teória kultúrnych úrovní. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 2, p. 67-91. ISSN 1339-4940.