Estetika súčasnej portrétnej fotografie
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
344
post-template-default,single,single-post,postid-344,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Zuzana Karaščáková Estetika súčasnej portrétnej fotografie

Estetika súčasnej portrétnej fotografie

Tento článok sa venuje súčasnej portrétnej fotografii, ako jednému z najobľúbenejších a najpoužívanejších žánrov (čo súvisí nepochybne aj s tzv. demokratizáciou fotografie v 21. storočí). V dôsledku zmien, ktoré nastali s nástupom konceptuálneho umenia, sa mení aj prístup k zobrazovaniu ľudského tela a tváre. Popierajú sa zaužívané konvencie siahajúce až k portrétnej maľbe, nejde už len o najvernejšie či najideálnejšie zobrazenie vonkajšej podobnosti. Článok si kladie za cieľ predstaviť pohľad na estetiku fotografie a konvencie späté s umeleckou tvorbou.

Download paper

 

KARAŠČÁKOVÁ, Z.: Estetika súčasnej portrétnej fotografie. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 2, p. 100-113. ISSN 1339-4940.

Tags: