RE: Photography
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
29
post-template-default,single,single-post,postid-29,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Lenka Lukačovičová RE: Photography

RE: Photography

Základným cieľom a konceptom mojej diplomovej práce RE: Photography bolo dotýkanie sa problémov a otázok spájaných so vznikom a existenciou fotografie samotnej. Každodenná fotografická skúsenosť mi okrem iného poskytla priestor pre nazretie aj do jej mimoumeleckého kontextu. Cez priestorovú inštaláciu a objekty som uvažovala o jej postavení a pozícii vo vizuálnom svete – od historického kontextu a východísk až po súčasnosť. Zaoberám sa tiež postavením fotografie voči ostatným médiám a myšlienkovo prepájam mixmediálne objekty. Pracujem s analógovou fotografiou jazykom digitálnej doby, spájam ich.

Download paper

 

LUKAČOVIČOVÁ, L.: Re: Photography. In European Journal of Media, Art & Photography, 2014, Vol. 2, No. 2, p. 46-81. ISSN 1339-4940.

Tags: