„Hrdinovia“ 2008 – 2011
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
358
post-template-default,single,single-post,postid-358,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Jozef Sedlák „Hrdinovia“ 2008 - 2011 Jaroslav Žiak

„Hrdinovia“ 2008 – 2011

Schopnosť média fotografie archivovať a hodnotiť významné osobnosti (spoločenské udalosti) cez filter subjektívnych postojov a názorov autorov – fotografov, poukazuje na takmer úplnú  otvorenosť a  demokratizáciu v interpretácii obrazu v rámci umenia, ktoré si samo stanovuje svoje estetické, morálne resp. interpretačné rámce a  hranice.  Táto možnosť vizuálnej archivácie vyjadruje (reprezentuje) schopnosť fotografie cez dokumentačný princíp rekonštruovať znaky  a príčiny spoločenských a historických javov, ktoré sa k danému výtvarnému dielu  (portrétovanej osobnosti) môžu vzťahovať.

Download paper

 

ŽIAK, J.: Hrdinovia. In European Journal of Media, Art & Photography, 2014, Vol. 2, No. 1, p. 26-49. ISSN 1339-4940.

Tags: