fotoséria Cesty domov 2013 2014 a fotoséria Príbehy z veterinárnej ambulancie 2013 – 2014
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
366
post-template-default,single,single-post,postid-366,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Sabína Djasníková fotoséria Cesty domov 2013 - 2014

fotoséria Cesty domov 2013 2014 a fotoséria Príbehy z veterinárnej ambulancie 2013 – 2014

S fotografiou som sa bližšie zoznámila pomerne neskoro, a to  v prvom ročníku na FMK UCM  v Trnave. Tu boli položené základy môjho nadšenia z tvorby. V začiatkoch som sa učila “vidieť” a vnímať svet cez objektív v ateliéri doc.MgA Jozefa Sedláka. Ďalšiu inšpiráciu som čerpala z Cartier-Bressonovskej vizuálnej tradície, kedy som bola výrazne ovplyvnená odkazom doc. MgA Tibora Huszára, ArtD. Odborné vedenie  a priateľstvo s Tiborom ovplyvnilo môj pohľad na svet cez prizmu dokumentárnej fotografie. Konceptuálny prístup a výtvarné stvárnenie sa vo mne upevnili a rozvinuli štúdiom  v Ateliéri komunikácie v médiu fotografie pod vedením Jozefa Sedláka  a Petry Cepkovej. Náhľad do výtvarnej tvorby som získala v Ateliéri výtvarnej kultúry pod vedením Mgr. art Petry Cepkovej, ArtD.

Vo svojej fotografickej tvorbe pracujem s emóciami a prostredím, pričom objektami môjho stvárnenia sú predovšetkým ľudia. Projekty spracovávam do hĺbky, cielene sa im venujem dlhšie časové obdobie a nechávam ich dozrieť. V začiatkoch som tvorila výlučne čiernobiele fotografie, neskôr som však farbe priznala určitú estetizujúcu funkciu, ktorá zároveň pomáha spájať a upozorňovať na dôležité prvky vo fotografii, určuje “náladu” snímkov. Nesnažím sa  o presný, doslovný popis, ale v zmysle súčasných koncepcií v umení s ňou pracujem tak, aby podporila autorský zámer.

Download paper

 

DJASNÍKOVÁ, S.: Cesty domov, Príbehy z veterinárnej ambulancie. In European Journal of Media, Art & Photography, 2014, Vol. 2, No. 1, p. 82-105. ISSN 1339-4940.

Tags: