Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
50
post-template-default,single,single-post,postid-50,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi

Človek fungujúci vo svete obrazov a symbolov vedome aj podvedome používa jazyk šifier. Aj kultúrna identita je vnímaná ako forma symbolickej etnicity, ktorá zachytáva okrem historických vzorcov a skúseností aj celý rad mýtov. Tieto do určitej miery nenápadné, a v istom duchu triviálne artefakty našej kultúry, ktoré však bezprostredne sprevádzajú náš život, vypovedajú o identite národa veľmi veľa. Mýtus je istý špecifický druh prehovoru, komunikácie1, výpoveď, o niekom, kto „je hodný spomínania“ – o nejakej charizmatickej osobnosti.

Download paper

 

KOLTAIOVÁ, A.: Filmové metamorfózy národného mýtu o Jánošíkovi. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 1, p. 108-117. ISSN 1339-4940.