Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
42
post-template-default,single,single-post,postid-42,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave

Aktivita a činnosť Združenia fotoamatérov YMCA (KSTL) v období 30. – 40. rokov 20. storočia, nereprezentuje len tvorivý potenciál obdobia fotografickej moderny v podmienkach, v ktorých sa Slovensko po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie ocitlo. Z pohľadu skúmania histórie slovenskej fotografie predstavuje dôležité vývojové zmeny v štruktúrach a aktivitách začínajúceho fotoamatérstva na Slovensku. Vznikom spoločného štátu Slovákov a Čechov sa nastolila prirodzená objednávka po kultúrnom obrodení tohto regiónu a pripojení sa k aktuálnym výtvarným iniciatívam „novej vecnosti“, ktoré dominovali avantgardným prúdom západnej časti Európy. V období po prvej svetovej vojne a po obnove základných vitálnych funkcií mesta Bratislavy, nastáva vďaka prílivu Slovákov oživenie kultúrneho, spoločenského a tak isto fotoamatérskeho života.

Download paper

 

SEDLÁK, J.: Združenie amatérov YMCA v Bratislave. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 1, p. 32-53. ISSN 1339-4940.

Tags: