Hranice identity
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
54
post-template-default,single,single-post,postid-54,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Andrea Boldišová: Hranice identity

Hranice identity

Problematika migrácie sa stala súčasťou môjho života pred niekoľkými rokmi, keď som sa sama stala nositeľkou tohto sociálneho statusu. S odstupom času a počas dlhodobejšieho pobytu mimo Slovenska som veci začala vnímať komplexnejšie a s pocitom spolupatričnosti k ľuďom, ktorí svoju vlasť opustili, či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne (zo sociálnych, ekonomických, rodinných alebo iných závažnejších či menej závažných príčin). V priebehu roka 2011 som začala fotografovať príbehy migrantov a utečencov žijúcich na Slovensku.

Download paper

 

 

BOLDIŠOVÁ, A.: Hranice identity. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 1, p. 146-163. ISSN 1339-4940.

Tags: