Hranice iného (domova)
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
52
post-template-default,single,single-post,postid-52,single-format-standard,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Martina Šimkovičová: Hranice iného (domova)

Hranice iného (domova)

Štúdia vychádza z teoretickej diplomovej práce. Zaoberá sa problémom identity, špecificky jednej jej časti, ktorou je pocit patrenia, súnáležitosti. Je teoretickým výstupom ku výtvarnému projektu Domov(ina) – Heim(at), ktorý skúma formovanie identít vo vzťahu k Inému, ktorý sa „príliš“ nelíši od Nás.

Download paper

 

ŠIMKOVIČOVÁ, M.: Hranice (iného) domova. In European Journal of Media, Art & Photography, 2013, Vol. 1, No. 1, p. 118-145. ISSN 1339-4940.

Tags: