Photography
Artistic journal indexed in Web of Science
scientific journal, artistic journal
-1
archive,paged,tag,tag-photography,tag-7,paged-4,tag-paged-4,stockholm-core-2.4.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive
Eduard Nepomuk Kozics

Eduard Nepomuk Kozics

Narodil sa 21.5.1829 v Dubnici nad Váhom  v chudobnej slovenskej rodine. Za fotografa sa vyučil u viedenského fotografa Andreasa Grolla. Po vyučení sa z Viedne vrátil do Bratislavy, kde si neskôr i za pomoci svojich priateľov  a mecénov otvoril svoj prvý fotografický ateliér, pravdepodobne v roku

Peter Lančarič Profil tvorby študenta

Peter Lančarič

Fotografia umožňuje človeku vidieť veci príliš veľké, alebo príliš malé, veci rýchle premieňa na pomalé, a naopak. Otvára pohľad na javy a udalosti, ktoré z toho alebo onoho dôvodu ležia mimo naše zorné pole. Fotografovanie spochybňuje predpoklady a limity ľudského vnímania. Všadeprítomné, nenápadné súčasti ľudskej existencie tak nezostávajú bez

Dominika Behúlová

Dominika Behúlová

S fotografiou sa môj život spája už niekoľko rokov. Aktívnejšie som sa ňou začala zaoberať počas strednej školy, kde som si ju vybrala ako odbor môjho štúdia. Nadobudla som tam mnoho teoretických poznatkov, ktoré mi ukázali rôzne možnosti jej využitia. Uvedomila som si jej potenciál

Zuzana Karaščáková Estetika súčasnej portrétnej fotografie

Estetika súčasnej portrétnej fotografie

Tento článok sa venuje súčasnej portrétnej fotografii, ako jednému z najobľúbenejších a najpoužívanejších žánrov (čo súvisí nepochybne aj s tzv. demokratizáciou fotografie v 21. storočí). V dôsledku zmien, ktoré nastali s nástupom konceptuálneho umenia, sa mení aj prístup k zobrazovaniu ľudského tela a tváre. Popierajú sa zaužívané

Ilja Jozef Marko

Ilja Jozef Marko

Fotografia sociálneho dokumentu sa stala v medzivojonovom období 20. – 30. rokov 20. storočia súčasťou celoeurópskej iniciatívy ľavicovo orientovanej kultúrnej avangardy. Spolu s termínom „Novej Vecnosti“1 sa pre sociálno-kritické žánre vo fotografii vyprofilovalo v Nemecku, Maďarsku a neskoršie v Čechách a na Slovensku viacero názvov.   SEDLÁK,

Andrea Boldišová: Hranice identity

Hranice identity

Problematika migrácie sa stala súčasťou môjho života pred niekoľkými rokmi, keď som sa sama stala nositeľkou tohto sociálneho statusu. S odstupom času a počas dlhodobejšieho pobytu mimo Slovenska som veci začala vnímať komplexnejšie a s pocitom spolupatričnosti k ľuďom, ktorí svoju vlasť opustili, či už

Martina Šimkovičová: Hranice iného (domova)

Hranice iného (domova)

Štúdia vychádza z teoretickej diplomovej práce. Zaoberá sa problémom identity, špecificky jednej jej časti, ktorou je pocit patrenia, súnáležitosti. Je teoretickým výstupom ku výtvarnému projektu Domov(ina) – Heim(at), ktorý skúma formovanie identít vo vzťahu k Inému, ktorý sa „príliš“ nelíši od Nás.   ŠIMKOVIČOVÁ, M.: Hranice (iného)

Pavoil Breier: Tibetan celebrations

Tibetan celebrations

Three series of photographs strives to provide a deeper look into the religious world of the local population in Amdo – part of the Chinese provincies Gansu and Qinghai - situated on the northeast fringe of Tibetan Plateau.   BREIER, P.: Tibetan Celebrations. In European Journal of

Zdeněk Lhoták: United Colors Of Nepal

United Colors Of Nepal

What is evident in Zdenek Lhotak‘s work from China, Tibet and Nepal is the principle of relation and a tendency to show the cultural background rather in abstract and emotional way than in descriptive way. During his first travel in 1989 Lhotak found for himself